• … Трудно е да се обясни, по-добре елате на някои от нашите семинари и вижте и  ще пожелаете отново да участвате.

  КАЗВАТ, ЧЕ ПСИХОДРАМАТА ПРИЛИЧАЛА НА ТЕАТЪР ….

  Всъщност – доста малко.  Въпреки, че представлява игра на различни сцени и ситуации и използва термини, характерни за театъра, тя не е театър.

  Тук ситуациите се изиграват схематично, но достатъчно, за да се прояви модела на поведение на клиента,  да се предизвика преживяване или да се разбере структурата на ситуацията. Действащи лица могат да бъдат както живи, така и неживи обекти – мисли, чувства, предмети.

  Съвременната психодрама е изключително гъвкав, почти универсален метод.

  Тя може да бъде полезна на всеки,  в различни жизнени ситуации, особено по време на емоционални трудности.  Тя може да бъде начин за справяне с конкретни проблеми, а може да бъде и средство за самопознание и самоусъвършенстване.

  Ролевата игра има широко приложение във всички сфери на професионално обслужване свързано с обучаване, тренинг на поведения, анализ на отношения и т.п.

  Няма съмнение, обаче, че областта, в която се използва до максимална възможност и в която има най-голям принос е психотерапията.

  Да, този свят е сцена, където всички хора са актьори и всеки има своя миг и своите роли.  Животът е пиеса, поредица от много действия … …

  Ролите са предсказуеми модели на поведение, които приемаме и упражняваме. В живота си ние изпълняваме множество най-различни роли – родител, дете, любовник, жертва, съдник, работник,  и т.н. И непрекъснато преминаваме от една в друга роля, в зависимост от изискванията на обкръжаващата ни среда, на ситуацията, желанието ни или необходимостта.