• Кристина Гоцева-Българанова
    Десислава Колева
    Деница Петрова

    Николай Коев

    Марта Павлова

КАКВО ПРЕДСТОИ

Предстои стартиране на група за личен опит в класическа психодрама.

Групата е подходяща за хора интересуващи се от обучението по психодрама и групова терапия. Но и за всеки, който търси личностно развитие и иска да потърси причините за своите затруднения.

Групата завършва със сертификат, даващ възможност за продължение в обучителна група по психодрама на специалисти и студенти в сферата на помагащите професии, които желаят да продължат обучението си в областта на психотерапията.

Продължителността на групата е 200 учебни часа, един уикенд в месеца в рамките на една година.

Начало на групата - 20 януари 2024г.

Желаещите да се запишат задължително трябва да преминат през интервю.

За контакти:
0895 459 091, rinzai.damianov@gmail.com
0887 750 734, kalinarb@yahoo.com