• на 18,19 и 20 септември 2015, в гр. Велико Търново се състоя

  КОНФЕРЕНЦИЯ

  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 

  посветена на Бернхард Ахтерберг 

  Конференцията се организира по идея на Йорг Бурмайстер, носител на Наградата на Българска асоциация по психотерапия за принос към развитието на психотерапията в България.

  В програмата бяха включени Вечер посветена на Бернхард Ахтерберг,  тренинг-семинари,  доклади, кръгли маси и пърформанси.

  Bernhard-Keeping in Touch- 3

   

  Любезен домакин на това събитие ще бъде Великотърновският университет „Св.св. Кирил и  Методий“.

  Благодарим на „Психодраматична работилница“ за съдействието и организацията!

  Тук можете да намерите ПРОГРАМАТА на конференцията и АНОТАЦИИ за всички събития.

   

  ПРОГРАМА                         АНОТАЦИИ