•  

  groupuntitled

  group1

  Управлението на група или екип не е лесна задача, нито е вродено умение.

  group8

   

  group14

  За да предотвратим, да управляваме и преобразуваме напрежението и „дисфункцията“ на групата или екипа е необходимо да работим с нейната динамика.

  group3

  Независимо в коя област работите с групи и екипи, в този семинар Вие ще намерите методология, основана на хуманистичните действени методи и психодрамата, което ще Ви помогне да идентифицирате състоянието на групата, за да улесните нейното конструктивно движение.

  group15

   

  group9group13

   

  untitled1

  Key in Keyhole

  Цели:  Посредством лекции-дискусии, упражнения и винетки ще стартираме процес, чиято насока  е:

  • идентифициране (посредством действие) на различните области: стадии на групата, характеристики на отношенията, специфики на функциониране на дадената група
  • създаване на условия по безопасен начин да се прояви това, което е „на ръба” в групата (или екипа)
  • знание за това, как да се поставите и как да дадете най–добрия отговор на конкретна ситуация, съдържащ едновременно и фасилитиращата и желаната енергия

   

        Presentation1 Норберт Аптер Харвард(M.Ed.)

  Пионер в хуманистичните действени методи и психодрамата, Норберт Аптер е акредитиран психотерапевт и треньор и автор на множество статии.

  През 2011г. и 2013г. е избран в Съвета на Федерацията на Европейските Тренингови Организации(FEPTO), като в момента той ръководи комисията за развитие към FEPTO

  Повече от 25 години той работи на частна практика (индивидуални и групови сесии) в Женева и е  директор на Институт  ODeF, специализиран в областта на отношенията.

  Като международен обучител той е супервизирал, тренирал и интервенирал много години в повече от 20 държави.

  Норберт е работил за институции (училища, болници, социални служби…), за компании (банки, адвокатски, транспортни фирми…) и за международни организации (Организация на Обединените Нации, Международна организация на труда, Международна комисия на Червения кръст), а също така за много обучителни институти по психодрама в Европа.