• archetypes5

    През месеците септември , октомври 2024 ще се проведе обучителен  семинар  Основи  на аналитичната психология на К. Г. Юнг.

    Водещ на семинара – Светлана Николкова

    Семинарът е част от предвидените теоретични семинари по програмата за юнгианска психодрама и е задължителен за записалите се в програмата за обучение в тази програма.  Семинарът е отворен за всички останали.

    Семинарът ще се проведе в рамките на 40 академични часа

    Заявки изпращайтена адрес: snikolkova@abv.bg и katherinailieva@gmail.com.

КАКВО ПРЕДСТОИ

*** *** ***

Стартира нова група I-во ниво юнгианска психодрама.

Групата завършва със сертификат за психодрама асистент, работещ под супервизия или като ко-водещ на психодрама терапевт.

Успешното завършване на това ниво дава възможност за продължение на обучението в група II-ро ниво за психодрама терапевт или психодрама водещ.

Продължителността на нивото е мин. 600 учебни часа, един уикенд в месеца.

Начало на групата - 20 април 2024г.

Желаещите да се запишат задължително трябва да преминат през интервю.

ВОДЕЩИ:
КАТЕРИНА ИЛИЕВА, психодрама терапевт и юнгиански аналитик
АНЖЕЛА ХРИСТОФОРОВА, психодрама терапевт и юнгиански терапевт

*** *** ***

Септември, Октомври

Семинар  "Основи  на аналитичната психология на К. Г. Юнг"