•  на 1, 2 и 3 април 2016 г.

  конфликтКонфликтите на работното място са обичайни и често се случват. Известно е, че колкото по-скоро започнем да обръщаме внимание на конфликта, толкова по-лесно е да го разрешим.

  Въпреки това, справянето с конфликти не винаги е лесно, дори когато адресираме проблема достатъчно рано. Много по-трудно е обаче, когато се опитваме да решим един конфликт на късен етап (когато вече напрежението е високо) или на още по-късен (когато обстановката е станала буквално взривоопасна).

  Изникват следните въпроси:conflict

  • Как да забележим конфликтите още в началото? Как да ги адресираме?
  • Какво да правим с високите нива на напрежение? Какви стратегии да използваме и как?
  • Как инструментите на психодрамата помагат в този процес?
  • Кои действени методи и техники са по-ефективни при възстановяването на ресурсите на екипа?

  Това са основните въпроси, които ще бъдат разгледани по време на семинара.

  Цели

  Методите, които ще използваме по време на процеса ще бъдат лекции – дискусии, упражнения и действени методи и ще целим да:

  • Идентифицираме и разберем конфликтите и тяхната динамика
  • Научим начини за съществуване в конфликти и начини за справяне с конфликти
  • Адаптираме стратегии и техники към специфични ситуации
  • Открием и подпомогнем изявата на ресурсите на екипа

  Водещ: Норберт Аптер,  (Harvard M.Ed.) – Женева – ШвейцарияНорберт

  Международен обучител и дипломиран обучител на обучители, работил в повече от 20 страни. Специалист по групи/екипи и действени методи, създадени и развити от Дж. Морено, Норберт Аптер е фасилитирал множество екипи в развитието на техните способности за сътрудничество, при решаване и трансформация на конфликти.

  Той е директор на Институт ODeF (www.odef.ch), член на Управителния съвет на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации (FEPTO, www.fepto.com ) от 2011 до 2015 г., автор е на множество публикации, както и лектор, участвал в множество конференции. За повече подробности www.norbertapter.ch.

  Семинарът ще се състои на 1, 2 и 3.04.2016 г. в  гр. София

  Мястото на провеждане на семинара ще бъде публикувано допълнително.

  Такса за участие в семинара: 100 лв. за членове на ИПП „Хирон“ и 120 лв. за външни участници.

  Таксата за семинара трябва да заплатите предварително на някой от членовете на УС на ИПП „Хирон“ или по банков път.

  IBAN: BG64 UNCR 7000 1519 7049 99

  BIC: UNCRBGSF

  UNICREDIT  BULBANK

  титуляр – Институт Хирон

  Местата са ограничени, след запълването им регистрацията ще бъде прекратена.

  Напомняме, че семинарът  НЕ Е  задължителен за обучаващите се във второ ниво.

  ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ: Application_From_Conflict_to_Resourses

КАКВО ПРЕДСТОИ

*** *** ***

Стартира нова група I-во ниво юнгианска психодрама.

Групата завършва със сертификат за психодрама асистент, работещ под супервизия или като ко-водещ на психодрама терапевт.

Успешното завършване на това ниво дава възможност за продължение на обучението в група II-ро ниво за психодрама терапевт или психодрама водещ.

Продължителността на нивото е мин. 600 учебни часа, един уикенд в месеца.

Начало на групата - 20 април 2024г.

Желаещите да се запишат задължително трябва да преминат през интервю.

ВОДЕЩИ:
КАТЕРИНА ИЛИЕВА, психодрама терапевт и юнгиански аналитик
АНЖЕЛА ХРИСТОФОРОВА, психодрама терапевт и юнгиански терапевт

*** *** ***

Септември, Октомври

Семинар  "Основи  на аналитичната психология на К. Г. Юнг"