• Психодрама тренинг за училищни психолози и педагогически съветници

  images
  От името на Институт за психодраматични практики „Хирон” и фондация „Център Минерва”, имаме удоволствието да ви поканим на психодраматичен тренинг, подходящ за училищни психолози и педагогически съветници. Тренингът има за цел повишаване на емоционалната устойчивост на стрес в работата, превенция от професионално прегаряне и повишаване на уменията за решаване на конфликти в работната среда.
  Към настоящия момент в България, наличието на длъжностна характеристика не предпазва психолога и педагогическия съветник от изпълнението на задължения извън професионланите компетенции. Изпълнението на дейности като технически сътрудник, възпитател, наказваща фигура или организатор на събития не е рядкост. Това обезценява придобитата квалификация и води до демотивация за работа, стрес, раздразнителност, неудовлетвореност и съмнения в собствената професионална стойност.
  Функционирането в условия на липса на ясни очаквания и отговорности е един от най-рисковите фактори за развитие на ”професионално прегаряне”.
  Тренингът ще позволи среща на емоционалните преживявания и потребности с професионалните отговорности и изизскванията на работната среда в училище. Ще изследва какво се случва при срещата на различни липси и какво послание носят те.
  Водещи на тренинга са: Росица Станулова, психодрама-терапевт към ИПП ”ХИРОН” и Анжелина Ненова, психодрама-асистент към БДПГТ, психолози към Фондация „Център Минерва”
  Дата на тренинга: 27.02.2016г. ( събота)
  Времева рамка: 09:30 – 14:00 часа
  Място на провеждане: гр. София, ул. Васил Друмев 2 /Между ул. „Султан тепе“ и ул. „Оборище“/
  Такса: 30 лева
  Заплащането се извършва по банковпът.
  IBAN: BG07 UNCR 7000 1521 4086 66
  BIC: UNCRBGSF
  Титуляр – Фондация „Център Минерва”
  Основание за плащане: Тренинг „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА СВРЪХОЧАКВАНИЯТА”.
  Възможно е и заплащане лично на водещите в деня на провеждане на тренинга.
  За да заявите участие, моля попълнете формулярa – ЗАЯВКА 27.02.2016 „Психодрама тренинг за училищни психолози и педагогически съветници” и го изпратете на адрес: centerminerva@mail.bg