• Институт по психодраматични практики „Хирон“

  Ви представя новото направление в своето портфолио

  обучителна програма „Психодрама и бизнес“

  Тя се провежда под менторството на г-н Рейо Каупила, коуч (АСС), директор и треньор към Хелзинки Психодрама институт, организационен консултант, психодраматист.

  Програмата е насочена към треньори в бизнес организации или такива, които имат интерес за развитие в областта на организационната психология, в частност тренинги и обучения.

  Ние вярваме, че психодрамата е изключително добре приложим метод в тренингите и обученията, чрез един от основните си методи – ролевите игри. Даване на обратна връзка, работа по казуси и симулации допълва гамата от психодраматични техники, адаптирани към работата с организации.

  Програмата стартира със семинара на Рейо Каупила през февруари 2015 на тема „Психодрама и бизнес – България среща Финладния“

  Втория семинар на тема „Развитие на груповата динамика“ се проведе през април 2015 с водещ Норберт Аптер Харвард.

  Останалите модули от програмата са:

  • Екипи
  • Team Building
  • Лидерство –16, 17 и 18 октомври 2015, водещ Рейо Каупила
  • Презентационни умения
  • Преговори
  • Управление на конфликти – 1, 2, 3 април 2016, водещ Норбер Аптер
  • Асертивност
  • Как да подготвя един тренинг I
  • Как да подготвя един тренинг II

КАКВО ПРЕДСТОИ

*** *** ***

Стартира нова група I-во ниво юнгианска психодрама.

Групата завършва със сертификат за психодрама асистент, работещ под супервизия или като ко-водещ на психодрама терапевт.

Успешното завършване на това ниво дава възможност за продължение на обучението в група II-ро ниво за психодрама терапевт или психодрама водещ.

Продължителността на нивото е мин. 600 учебни часа, един уикенд в месеца.

Начало на групата - 20 април 2024г.

Желаещите да се запишат задължително трябва да преминат през интервю.

ВОДЕЩИ:
КАТЕРИНА ИЛИЕВА, психодрама терапевт и юнгиански аналитик
АНЖЕЛА ХРИСТОФОРОВА, психодрама терапевт и юнгиански терапевт

*** *** ***

Септември, Октомври

Семинар  "Основи  на аналитичната психология на К. Г. Юнг"