•  
  КАКВО Е ЮНГИАНСКА ПСИХОДРАМА 
   

  strannikЮнгианската психодрама е аналитично ориентиран психотерапевтичен метод основан на психодрамата и теоретичните концепции на Юнгианската анализа, станала неразделна част от съвременната психоанализа.

  Психотерапията е насочена към развитие. Развитието предполага наличието на вътрешен ориентир. Съществуването на такъв ориентир, личностна цялостност, заема централно място в теорията на К. Г. Юнг. Той е целта,  към която човек върви по сложен и често криволичещ път. Развитието на всяка личност преминава по присъщия само на нея индивидуален начин. Движението напред е възможно при наличие на готовност за промяна, спонтанност и креативност, които активно се развиват в психодраматичния опит.

  strannik2Юнгианската теория ни дава разбиране за вътрешните процеси, протичащи в личното и колектично несъзнавано, при движение по този път. Теорията и практиката на Морено прави ясно и разбираемо, как вътрешните процеси и нагласи констелират света навън, около нас и нашата позиция в собствената социална ситуация.

  Програмата въвежда както основните теоретични концепции и инструменти на психодрамата, така и теорията и практиката на аналитичната психология и психотерапия:  основите на аналитичната интерпретация, занимаващи се с митове, приказки, символи, сънища и фантазии. Този подход включва работа с личното и колективно несъзнавано. Изследва комплексите и архетипните прояви чрез анализ на символно съдържание на сцените и персонажите, доведени до живот в интимното пространство на психодраматичната сцена.

  Програмата е комбинация от лекции и семинари, в които, с помощта на демонстрации и упражнения,  участниците ще могат да усвоят както класически, така и оригинални техники на психодрама, социометрия, игрови и арт-техники.

  WrathOfTheTitans erПрограмата запознава със съвременната аналитична психология и психодрама и дава практически умения за терапия и консултиране, насочени не само към лечението, но и към развитието на човека и личността му.

  Получените знания могат да се използват в психотерапията – индивидуална или в група, в бизнес консултирането и работа с организации, в психологическата и педагогическа работа.

  Успешното покриването на изскванията на програмата дава квалификацията психодрама-терапевт с юнгианска ориентация.gnome

  Заявки за кандидатстване : hiron.ipp@gmail.com  

  и на телефони: 0898 672230  и 0898 464770

                        

   

   

 • Вашият коментар

КАКВО ПРЕДСТОИ

*** *** ***

Стартира нова група I-во ниво юнгианска психодрама.

Групата завършва със сертификат за психодрама асистент, работещ под супервизия или като ко-водещ на психодрама терапевт.

Успешното завършване на това ниво дава възможност за продължение на обучението в група II-ро ниво за психодрама терапевт или психодрама водещ.

Продължителността на нивото е мин. 600 учебни часа, един уикенд в месеца.

Начало на групата - 20 април 2024г.

Желаещите да се запишат задължително трябва да преминат през интервю.

ВОДЕЩИ:
КАТЕРИНА ИЛИЕВА, психодрама терапевт и юнгиански аналитик
АНЖЕЛА ХРИСТОФОРОВА, психодрама терапевт и юнгиански терапевт

*** *** ***

Септември, Октомври

Семинар  "Основи  на аналитичната психология на К. Г. Юнг"