•                                                                Обучително ниво

  Институт за Психодраматични практики „Хирон“ стартира обучение в група по Юнгианска психодрама – първо обучително ниво.

  Обучителната група ще работи в рамките на теорeтичните основи и практически методи на психодрамата, съчетани с аналитичната психология на К. Г. Юнг.

  Участниците трябва да имат завършено ниво „Личен опит“ в психодрамата или минимум 50 часа юнгианска терапия/анализа, което да удостоверят със сертификат от съответния институт.

  Преди стартирането на тренинга с всеки кандидат ще бъде проведено първоначално интервю.

  За контакти:

   Д-р Светлана Николкова 0898672230, snikolkova@abv.bg

  Десислава Колева 088689853, dessybkoleva@gmail.com