•                                                                Обучително ниво

  Институт за Психодраматични практики „Хирон“ стартира обучение в група по Юнгианска психодрама – първо обучително ниво.

  Обучителната група ще работи в рамките на теорeтичните основи и практически методи на психодрамата, съчетани с аналитичната психология на К. Г. Юнг.

  Участниците трябва да имат завършено ниво „Личен опит“ в психодрамата или минимум 50 часа юнгианска терапия/анализа, което да удостоверят със сертификат от съответния институт.

  Преди стартирането на тренинга с всеки кандидат ще бъде проведено първоначално интервю.

  За контакти:

   Д-р Светлана Николкова 0898672230, snikolkova@abv.bg

  Десислава Колева 088689853, dessybkoleva@gmail.com

КАКВО ПРЕДСТОИ

На 27 ЯНУАРИ'2024 стратира нова група за личен опит!

Водещи:
Десислава Колева
психолог, психодрама терапевт, член на Институт за психодраматични практики „Хирон“, консултант по хранителни разстройства.

Ваня Димова
психолог, психодрама терапевт под супервизия, член на Институт за психодраматични практики „Хирон“. За да заявите участието си в групата, моля пишете на мейл :

dessybkoleva@gmail.com или
vanya.dmv@gmail.com
Или се свържете с нас на:
0886895853 – Десислава Колева
0894417500 – Ваня Димова

                                              Очакваме Ви!

*** *** ***

Предстои стартиране на група за личен опит в класическа психодрама.

Групата завършва със сертификат, даващ възможност за продължение в обучителна група по психодрама на специалисти и студенти в сферата на помагащите професии, които желаят да продължат обучението си в областта на психотерапията.

Продължителността на групата е 200 учебни часа, един уикенд в месеца в рамките на една година.

Начало на групата - 20 януари 2024г.

Групата е подходяща за хора интересуващи се от обучението по психодрама и групова терапия. Но и за всеки, който търси личностно развитие и иска да потърси причините за своите затруднения.

Желаещите да се запишат задължително трябва да преминат през интервю.

За контакти:
КАЛИНА БОЯДЖИЕВА
0887 750 734, kalinarb@yahoo.com