•                                                                Обучително ниво

  Институт за Психодраматични практики „Хирон“ стартира обучение в група по Юнгианска психодрама – първо обучително ниво.

  Обучителната група ще работи в рамките на теорeтичните основи и практически методи на психодрамата, съчетани с аналитичната психология на К. Г. Юнг.

  Участниците трябва да имат завършено ниво „Личен опит“ в психодрамата или минимум 50 часа юнгианска терапия/анализа, което да удостоверят със сертификат от съответния институт.

  Преди стартирането на тренинга с всеки кандидат ще бъде проведено първоначално интервю.

  За контакти:

   Д-р Светлана Николкова 0898672230, snikolkova@abv.bg

  Десислава Колева 088689853, dessybkoleva@gmail.com

КАКВО ПРЕДСТОИ

*** *** ***

Стартира нова група I-во ниво юнгианска психодрама.

Групата завършва със сертификат за психодрама асистент, работещ под супервизия или като ко-водещ на психодрама терапевт.

Успешното завършване на това ниво дава възможност за продължение на обучението в група II-ро ниво за психодрама терапевт или психодрама водещ.

Продължителността на нивото е мин. 600 учебни часа, един уикенд в месеца.

Начало на групата - 20 април 2024г.

Желаещите да се запишат задължително трябва да преминат през интервю.

ВОДЕЩИ:
КАТЕРИНА ИЛИЕВА, психодрама терапевт и юнгиански аналитик
АНЖЕЛА ХРИСТОФОРОВА, психодрама терапевт и юнгиански терапевт

*** *** ***

Септември, Октомври

Семинар  "Основи  на аналитичната психология на К. Г. Юнг"