• „Пътувай към себе си – първи опит в психодрама.“


  images-1
  Имаме удоволствието да Ви поканим на психодраматичен семинар – на едно различно пътуване – без куфар и фотоапарат, в което ще можете да се обърнете и да опознаете себе си по нов и различен начин. Чрез различни ролеви игри, които ще ви отведат на магични и непознати места, ще можете да откриете отговорите на въпросите за личността Ви или да си зададете нови. Ще се срещнете с предизвикателството да се сближите и опознете с различни хора, в рамките на два дни.
  Чрез методите на изкуството, театъра и музиката ще откриете нови възможности да изследвате свободно отношенията и близостта с околните.images
  Ако сте любопитни и желаете да придобивате нов опит, да имате различни преживявания, нова гледна точка за света, то този семинар е място за пътешествие към себе си и другите в уникална реалност.

  Водещи на семинара:
  Вяра Кънева
  психолог, психодрама асистент, член на Институт за психодраматични практики „Хирон“.

  Сузана Степанова
  психолог, психодрама асистент, член на Институт за психодраматични практики „Хирон“.

  Семинарът ще се състои на 14-15 Януари, 2017 г.
  14.01.2017г. от 9:00 ч. до 18:00 ч.
  15.01.2017г. от 9:00 ч. до 17:00 ч.
  Място: Център за детско развитие и психологическо консултиране Cognitiva – ул. Казбек 18 http://www.cognitiva.bg/contacts/

  Такса за участие в семинара: 80 лв.

  След посещение на семинара всеки участник ще получи сертификат за 20 учебни часа личен опит в Психодрама.

  За да заявите участието си в семинара, моля, свържете с нас на:
  Вяра Къневବ – 0882332846 e-mail viara.kuneva@gmail.com
  Сузана Степанова – 0889635547 e-mail suzana.v.stepanova@gmail.com

  Заявката се зачита за окончателно валидна след като по нея е извършено плащането.
  Тъй като местата са ограничени, крайният срок за регистрацията и заплащането на таксата е 23.12.2016г.
  Заплащането се извършва лично на гл. ас. д-р Милена Мутафчиева и Кристина Гоцева-Българанова или по банков път:
  Банкова сметка: ДСК IBAN: BG15STSA93000023758224
  Титуляр – Фондация „Когнитива“
  Основание за плащане: Семинар “Пътувай към себе си – първи опит в психодрама”

КАКВО ПРЕДСТОИ

Предстои стартиране на група за личен опит в класическа психодрама.

Групата е подходяща за хора интересуващи се от обучението по психодрама и групова терапия. Но и за всеки, който търси личностно развитие и иска да потърси причините за своите затруднения.

Групата завършва със сертификат, даващ възможност за продължение в обучителна група по психодрама на специалисти и студенти в сферата на помагащите професии, които желаят да продължат обучението си в областта на психотерапията.

Продължителността на групата е 200 учебни часа, един уикенд в месеца в рамките на една година.

Начало на групата - 20 януари 2024г.

Желаещите да се запишат задължително трябва да преминат през интервю.

За контакти:
0895 459 091, rinzai.damianov@gmail.com
0887 750 734, kalinarb@yahoo.com