• И тази учебна година стартираме групи с психодрама за деца на възраст:
  5 – 6 годишна възраст;
  7 – 9 годишна възраст;
  10 – 12 годишна възраст.
  Децата ни имат потребност да участват в групови занимания и да общуват с
  другите. Те са любопитни и спонтанни изследователи, но им предстои справянето с
  изискванията на външната среда. В различните възрасти се появяват разнообразни
  страхове и трудности в ежедневното им функциониране. Справянето с такива
  предизвикателства би могло да е забавна игра, в групова защитена среда.
  По какъв начин?
  Детската групова психодрама е утвърден метод, който подпомага психосоциалното
  развитие и емоционалното съзряване на децата от 5 до 13 години. С помощта на
  ролеви игри, драматизации и творчески задачи, методът дава възможност на
  участниците да изразят и отиграят вътрешните си емоционални преживявания. В
  групата децата са подкрепяни от водещите да бъдат спонтанни, за да намерят
  различни стратегии за справяне с трудни за тях ситуации и да усвоят нови модели на
  поведение. Групата от връстници помага на децата да развият адаптивни социални
  умения, вкл. комуникативни умения и умения за сътрудничество.

  В рамките на групата децата ще имат възможност да усъвършенстват своите
  умения за:
   адаптация към изискванията на средата;
   общуване с връстници и възрастни;
   справяне със стресови ситуации по конструктивен начин;
   спазване на правила и социални норми;
   креативно и спонтанно поведение;
   справяне с тревожни прояви или страхове;
   толерантност към различията.
  Продължителност на групите: октомври 2019 г. – юни 2020 г.
  Формат: Групите се провеждат веднъж седмично по 60 минути.
  Групата включва до шест деца на приблизително еднаква възраст.
  Включването на децата става след заявка и разговор с родителите.
  Място на провеждане: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” №121, Партер
  Водещи:
  Анжела Христофорова – психолог, психотерапевт.

  ИНСТИТУТ ЗА ПСИХОДРАМАТИЧНИ

  ПРАКТИКИ – „ХИРОН”

  Осъществява психотерапия на деца и възрастни с методите психодрама и аналитична
  психология с юнгианска ориентация, с дългогодишен опит в психологическата работа с деца
  и родители.
  За контакт:
  +359 88 859 9896
  E mail: ahristoforova@abv.bg
  Петя Пандурова – психолог, психодрама асистент.
  Допълнителни специализации: социална работа с деца и семейства в риск; обучение
  в група по психодрама за деца към Szenen Institute, Германия
  За контакт:
  +359 89 993 3315
  E mail: p.pandurova@gmail.com

КАКВО ПРЕДСТОИ

*** *** ***

Стартира нова група I-во ниво юнгианска психодрама.

Групата завършва със сертификат за психодрама асистент, работещ под супервизия или като ко-водещ на психодрама терапевт.

Успешното завършване на това ниво дава възможност за продължение на обучението в група II-ро ниво за психодрама терапевт или психодрама водещ.

Продължителността на нивото е мин. 600 учебни часа, един уикенд в месеца.

Начало на групата - 20 април 2024г.

Желаещите да се запишат задължително трябва да преминат през интервю.

ВОДЕЩИ:
КАТЕРИНА ИЛИЕВА, психодрама терапевт и юнгиански аналитик
АНЖЕЛА ХРИСТОФОРОВА, психодрама терапевт и юнгиански терапевт

*** *** ***

Септември, Октомври

Семинар  "Основи  на аналитичната психология на К. Г. Юнг"