•  
  КАКВО Е ЮНГИАНСКА ПСИХОДРАМА 
   

  strannikЮнгианската психодрама е аналитично ориентиран психотерапевтичен метод основан на психодрамата и теоретичните концепции на Юнгианската анализа, станала неразделна част от съвременната психоанализа.

  Психотерапията е насочена към развитие. Развитието предполага наличието на вътрешен ориентир. Съществуването на такъв ориентир, личностна цялостност, заема централно място в теорията на К. Г. Юнг. Той е целта,  към която човек върви по сложен и често криволичещ път. Развитието на всяка личност преминава по присъщия само на нея индивидуален начин. Движението напред е възможно при наличие на готовност за промяна, спонтанност и креативност, които активно се развиват в психодраматичния опит.

  strannik2Юнгианската теория ни дава разбиране за вътрешните процеси, протичащи в личното и колектично несъзнавано, при движение по този път. Теорията и практиката на Морено прави ясно и разбираемо, как вътрешните процеси и нагласи констелират света навън, около нас и нашата позиция в собствената социална ситуация.

  Програмата въвежда както основните теоретични концепции и инструменти на психодрамата, така и теорията и практиката на аналитичната психология и психотерапия:  основите на аналитичната интерпретация, занимаващи се с митове, приказки, символи, сънища и фантазии. Този подход включва работа с личното и колективно несъзнавано. Изследва комплексите и архетипните прояви чрез анализ на символно съдържание на сцените и персонажите, доведени до живот в интимното пространство на психодраматичната сцена.

  Програмата е комбинация от лекции и семинари, в които, с помощта на демонстрации и упражнения,  участниците ще могат да усвоят както класически, така и оригинални техники на психодрама, социометрия, игрови и арт-техники.

  WrathOfTheTitans erПрограмата запознава със съвременната аналитична психология и психодрама и дава практически умения за терапия и консултиране, насочени не само към лечението, но и към развитието на човека и личността му.

  Получените знания могат да се използват в психотерапията – индивидуална или в група, в бизнес консултирането и работа с организации, в психологическата и педагогическа работа.

  Успешното покриването на изскванията на програмата дава квалификацията психодрама-терапевт с юнгианска ориентация.gnome

  Заявки за кандидатстване : hiron.ipp@gmail.com  

  и на телефони: 0898 672230  и 0898 464770

                        

   

   

 • Вашият коментар

КАКВО ПРЕДСТОИ

Предстои стартиране на група за личен опит в класическа психодрама.

Групата е подходяща за хора интересуващи се от обучението по психодрама и групова терапия. Но и за всеки, който търси личностно развитие и иска да потърси причините за своите затруднения.

Групата завършва със сертификат, даващ възможност за продължение в обучителна група по психодрама на специалисти и студенти в сферата на помагащите професии, които желаят да продължат обучението си в областта на психотерапията.

Продължителността на групата е 200 учебни часа, един уикенд в месеца в рамките на една година.

Начало на групата - 20 януари 2024г.

Желаещите да се запишат задължително трябва да преминат през интервю.

За контакти:
0895 459 091, rinzai.damianov@gmail.com
0887 750 734, kalinarb@yahoo.com